msm@msmmielec.pl

 

Sprawy bieżące
 


Zakup antywłamaniowych i przeciwpożarowych drzwi do piwnic budynków mieszkalnych ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU SA

Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu informuje, że korzystając ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU SA, zakupiono i zamontowano drzwi do piwnic budynków mieszkalnych z elementami antywłamaniowymi oraz przeciwpożarowymi, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa lokatorów przed kradzieżami, dewastacjami oraz pożarami w piwnicach bloków.Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminne Biuro Spisowe informuje, że w trwającym Narodowym Spisie Powszechnym 2021 począwszy od dnia 17 maja 2021r. rachmistrzowie spisowi nawiązują połączenia telefoniczne z mieszkańcami zadysponowanymi przez Główny Urząd Statystyczny i w tej formie przeprowadzają spis.
W związku z powyższym Gminne Biuro Spisowe, koordynujące prace spisowe na terenie Gminny Miejskiej Mielec, zachęca wszystkich pełnoletnich mieszkańców do wzięcia udziału w tej formie spisu.
W tym miejscu Gminne Biuro Spisowe zachęca Państwa do rozmów telefonicznych z rachmistrzami spisowymi przeprowadzającymi spis.

Numery telefonów, z których kontaktować się mogą z Państwem rachmistrzowie spisowi
Osoby spisane biorą udział w loterii z atrakcyjnymi nagrodamiKampania informacyjno-edukacyjna ZUS - "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo"

Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi obecnie ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo".
Celem akcji edukacyjnej jest promowanie wśród świadczeniobiorców ZUS wiedzy na temat korzyści, jakie - zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 - niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Celem akcji jest także podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków bezpiecznego korzystania z internetu, w tym również z różnego rodzaju e-usług przy wykorzystaniu rachunku bankowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w placówkach ZUS.

Szczegółowe informacje o akcji
UlotkaZakup czujników tlenku węgla ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU SA

Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu informuje, że korzystając ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU SA, zakupiono ponad 180 szt. czujników tlenku węgla, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa lokatorów przy użytkowaniu piecyków gazowych. Czujniki zostaną dostarczone mieszkańcom wybranych budynków w osiedlach Kopernika i Lotników.Ważne informacje związane ze stanem zagrożenia epidemicznego - COVID-19

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem COVID-19, Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu przekazuje informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ:
Ogólne zalecenia - jak zapobiegać zakażeniu
Jak skutecznie myć ręce
Jak skutecznie dezynfekować ręce
Informacje dla seniorów
Zasady kwarantannyMontaż nowych drzwi do piwnic ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU SA

Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu informuje, iż w roku 2018r., korzystając ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU SA, zrealizowano zadanie polegające na montażu nowych drzwi do piwnic o klasie ogniowej EI30 z wkładką antywłamaniową w budynkach mieszkalnych w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 23 i 25.

Powyższe prace zwiększają bezpieczeństwo użytkowania, zmniejszając tym samym skutki wypadków ubezpieczeniowych.35 programów w cyfrowej jakości już dostępnych w zasobach MSM

Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu informuje, że UPC Sp. z o.o. w pierwszym pakiecie programów TVK przesyła już sygnał cyfrowy.

Oznacza to, że w I pakiecie można odbierać 35 programów w jakości cyfrowej. Cyfrowy odbiór jest możliwy natychmiast, jeżeli telewizor posiada wejście DVB-C - wystarczy wtedy tylko przestroić telewizor na inne kanały. Jeżeli telewizor nie posiada wejścia DVB-C, cyfrowy odbiór jest możliwy po podłączeniu WŁAŚCIWEGO dekodera do odbioru programów w telewizji kablowej.

Brak wejścia DVB-C w telewizorze lub brak właściwego dekodera uniemożliwi odbiór 35 programów cyfrowych, nadal jednak będzie można odbierać programy telewizyjne analogowe z dotychczasowej oferty programowej.

Szczegółowych informacji udziela Administracja Osiedla.


MSM zdobywcą tytułu DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013

Szanowny Panie Prezesie,

Niezwykle miło mi potwierdzić fakt i raz jeszcze pogratulować zdobycia przez Mielecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Mielcu tytułu DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013. Proszę również o przekazanie gratulacji na ręce Zarządu i wszystkich pracowników Spółdzielni - myślę, że każdy dołożył cegiełkę do tego sukcesu.

Zasadniczym celem Programu jest wyłonienie wąskiego grona najlepszych w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych. Poprzez pokazanie "spółdzielczych liderów" chcemy wzmocnić wizerunek polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i komunikować naszym czytelnikom zasadnicze idee przyświecające potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Program ma za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni i sprawne zarządzanie przez nie zasobami mieszkaniowymi - Państwo w tę ideę doskonale się wpisujecie, czego dowodem są osiągane przez Spółdzielnię wyniki!!!

W załączniku przesyłam Godło Dobra Spółdzielnia 2013. Chciałbym również zaprosić Mielecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Mielcu do obecności na ogólnopolskich łamach Strefy Gospodarki w Dzienniku Gazecie Prawnej i udziału, obok szeregu Laureatów, w wydaniu prezentującym tegoroczną edycję programu Dobra Spółdzielnia 2013.

Pozdrawiam serdecznie

Klaudiusz Łopatecki
Koordynator Programu
Strefa Gospodarki

Dobra Spółdzielnia 2013 - dyplom Dobra Spółdzielnia 2013 - logo


MSM zdobywcą I-go miejsca w programie DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2011 - Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Podkarpackiego

Szanowny Panie Prezesie,

raz jeszcze gratuluję faktu, iż Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zdobyła I miejsce w programie DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2011 - Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Podkarpackiego. Celem Programu było wyłonienie najlepszych w poszczególnych województwach Spółdzielni, wzmocnienie wizerunku polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i komunikowanie zasadniczych idei przyświecających potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu.

Poprzez nagradzanie i pokazywanie najlepszych w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych ranking ma za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni oraz ich ogromny wkład w rozwój lokalnych społeczności. W wyniku analizy, porównania i weryfikacji ankiet nadesłanych przez Państwa, a także zgromadzonych dodatkowo informacji oraz opinii, Redakcja Strefy Biznesu, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej przygotowała zestawienie najlepszych spółdzielni Mieszkaniowych w każdym z województw.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Osypiński
     Dyrektor Programu
     Zastępca Redaktora Naczelnego
     Strefa Biznesu

Dobra Spółdzielnia 2011 - dyplom Dobra Spółdzielnia 2011 - logo


Uwaga na firmy powołujące się na uzgodnienia ze Spółdzielnią!

OGŁOSZENIE

Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu prosi o zachowanie szczególnej ostrożności przed podpisywaniem umów na wykonywanie usług przez firmy docierające do mieszkańców przez ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń bądź wrzucane do skrzynek pocztowych. Firmy te powołują się na rzekome uzgodnienia ze Spółdzielnią, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca - gdyby tak było, wszyscy mieszkańcy zostaliby zawiadomieni o tym w Informatorze Spółdzielczym.

W związku z tym, prosimy o dokładne zapoznawanie się z warunkami umów przed podjęciem decyzji o wymianie piecyka łazienkowego, kuchenki gazowej lub drzwi wejściowych do mieszkania itp., gdyż Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za jakość tych usług.
Wpływ zaległości czynszowych na funkcjonowanie Spółdzielni

Szanowni Państwo !

Negatywny wpływ zaległości czynszowych na sytuację Spółdzielni jest oczywisty. Po pierwsze - dostawcy dostarczają energię cieplną, wodę, gaz i inne usługi komunalne za wnoszone przez członków opłaty, które muszą być terminowo przekazywane dostawcom. Po drugie - działalność statutowa Spółdzielni - przede wszystkim konserwacje i remonty budynków są prowadzone za opłaty członków Spółdzielni. Stąd też każde zakłócenie w opłatach czynszowych ma podwójnie negatywny wpływ na funkcjonowanie naszej Spółdzielni. Spółdzielnia nie może terminowo płacić za dostawę energii cieplnej, wody, gazu i innych usług komunalnych, co grozi naliczaniem odsetek (opłaty zewnętrzne w naszej Spółdzielni stanowią ponad 80% całości opłat mieszkaniowych). Z drugiej strony Spółdzielnia nie jest w stanie przy dużych zaległościach wykonywać potrzebnych konserwacji i remontów budynków mieszkalnych.

A przecież Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem członków o jednakowych prawach i obowiązkach.

Stąd też nasza Spółdzielnia podejmowała, podejmuje i będzie podejmować liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości czynszowych. Naliczamy odsetki od zaległości czynszowych, wysyłamy upomnienia, następnie kierujemy sprawy do sądu i komornika. Należy podkreślić, że przy sprawach sądowych, a szczególnie komorniczych, powstają duże koszty sądowe i komornicze, które członek musi w konsekwencji zapłacić. Za wszelką cenę należy tego unikać !

Następnym etapem jest wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej o wykluczenie z listy członków Spółdzielni. Później wniosek do sądu o eksmisję i eksmisja. Przeprowadziliśmy już kilka eksmisji, kilka następnych jest w toku. Zmuszeni byliśmy również wywiesić listy z dużymi zaległościami na klatkach schodowych (tam gdzie windykacja sądowa i komornicza była nieskuteczna).

W związku z utrzymywaniem się zaległości, zmuszeni będziemy w dalszym ciągu informować członków o dużych zaległościach poprzez wywieszanie list na klatkach schodowych, być może również w "Informatorze Spółdzielczym".

Zarząd Spółdzielni ma świadomość, że wiele rodzin w naszej Spółdzielni popadło w długookresowe trudności finansowe nie z własnej winy. Dlatego równolegle do działań windykacyjnych pracownicy Spółdzielni sporządzają rocznie setki wywiadów środowiskowych, pomagają i nakłaniają do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc społeczną. Spółdzielnia wyraża też gotowość do rozłożenia zaległości na raty w rozsądnych terminach, namawia do zamiany mieszkania na mniejsze.
Utrzymanie dobrej wypłacalności finansowej Spółdzielni jest najważniejszym zadaniem organów Spółdzielni. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Spółdzielni bez zabezpieczenia ciągłości dostaw energii cieplnej, wody, gazu i innych usług komunalnych. A utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym to najważniejszy statutowy obowiązek Spółdzielni.

Apelujemy do posiadających zaległości czynszowe, aby podjęli zdecydowane działania w kierunku ich spłaty, a przynajmniej do znacznej redukcji zaległości.


 

Informacja o eksploatacji i obsłudze termostatycznych zaworów grzejnikowych w mieszkaniach

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy o możliwości oszczędzania ciepła w budynku poprzez regulację zaworami termostatycznymi. Przy grzejnikach zamontowane są termostatyczne zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną, która utrzymuje stałą temperaturę w mieszkaniu bez względu na to jak zimno jest na dworze. Głowica posiada skale cyfrową, która można obracać ustawiając wybrany punkt na skali naprzeciw czarnej strzałki celem regulacji temperatur w mieszkaniu. Przekręcanie głowicy w kierunku niższej cyfry oznacza obniżenie temperatury, a w kierunku wyższej - jej podniesienie.

Mając na uwadze racjonalne oszczędzanie energii cieplnej, rozsądnie jest obniżać temperaturę zarówno w nocy jak i w okresach, gdy w mieszkaniu nikt nie przebywa. Aby efekty oszczędzania były widoczne muszą być spełnione poniższe warunki:

  • grzejnik nie może być zastawiany meblami, grubymi zasłonami, szczelnymi osłonami itp.,
  • głowica termostatyczna musi być swobodnie opływana powietrzem cyrkulującym w pomieszczeniu i nie może być przykryta, zasłonięta czy zabudowana,
  • wietrzenie pomieszczeń w sezonie grzewczym powinno być krótkie i intensywne. W tym czasie należy ustawić pokrętło głowicy termostatycznej w położenie minimum. Po zamknięciu okna głowicę ustawia się w pozycji poprzedniej.

 

Apel do mieszkańców o przestrzeganie podstawowych przepisów eksploatacji instalacji gazowej i odbiorników gazowych (kuchenek i piecyków łazienkowych)

PRZYPOMINAMY :

  1. Odbiorniki - urządzenia gazowe należy obsługiwać w sposób zgodny z przeznaczeniem, zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukcji obsługi lub w dokumentacji technicznej urządzenia.
  2. Dbać o należyty stan instalacji gazowych, a w szczególności nie dokonywać "samodzielnych przeróbek".
  3. Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, wywiewnych i nawiewnych w łazienkach; zasłanianie ich grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla.
  4. Nie zmniejszać kubatury łazienki poprzez zabudowy trwałe i tymczasowe.
  5. Udostępniać mieszkania celem przeprowadzania okresowych przeglądów instalacji; realizować w ustalonych terminach zalecenia po przeglądach dotyczące w szczególności napraw nieszczelnych aparatów gazowych, ciągu spalin, usytuowania gazomierzy oraz odsłonięcie rur gazowych.
    Równocześnie przypominamy, że w miejscu gdzie piony gazowe przebiegają za ekranem, nie mogą one być zabudowane trwałymi ściankami lecz łatwo zdejmowalnymi, tak aby w przypadku kontroli czy awarii zapewniony był szybki dostęp.


 Copyright © 2010 by MSM