msm@msmmielec.pl

 

Informator
 

INFORMATOR SPÓŁDZIELCZY Nr 3/2010

Ferie

Spółdzielczy Dom Kultury i Filie w Osiedlach Lotników i Szafera zapraszają do udziału w zajęciach pn. MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY organizowanych w czasie ferii zimowych w dniach 17-28 stycznia 2011 r.

Zajęcia będą odbywały się codziennie w godzinach 9:00-17:00. Bogata oferta skierowana do dzieci i młodzieży, zawiera oprócz stałych zajęć (plastyka, modelarstwo, taniec i warsztaty tematyczne), nowe propozycje:

 • konkurs plastyczny z nagrodami MIELEC OCZAMI DZIECKA
 • zajęcia na basenie
 • kinowe seanse filmowe
 • kulig i zabawy na śniegu
 • noworoczne zabawy w Filiach Os. Szafera i Lotników

Szczegółowe informacje będą zamieszczone początkiem stycznia na stronie www.sdk.mm.pl, a także na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. Kontakt telefoniczny ze Spółdzielczym Domem Kultury ul. Kusocińskiego 13A pod numerem 17 5855342.


Szanowni Państwo!

Dobiega końca wymiana i montaż wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach w Osiedlach im. S. Żeromskiego i M. Kopernika. Nowe liczniki ze zdalnym odczytem już od roku funkcjonują w Osiedlach Szafera i Smoczka.

Przypominamy, że Spółdzielnia była zobowiązana wymienić liczniki indywidualne po zaleceniu lustracji. Walne Zgromadzenie Członków zobowiązało Zarząd do realizacji wniosków z lustracji. Upływający okres czasu wykazał, że decyzja Spółdzielni była właściwa. Odczyty nie są uciążliwe dla mieszkańców, odbywają się bez udziału lokatora poza jego mieszkaniem. Wymiana liczników przyniosła efekty. Uległy zmniejszeniu różnice między wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych. Wykluczono również niezrozumiale niskie zużycia wody, szczególnie drogiej centralnej ciepłej wody w Osiedlach Szafera i Smoczka.

To pozwala na podjęcie decyzji o zmniejszeniu narzutu (ryczałtu) do wskazań liczników indywidualnych. Od 1 stycznia 2011 r. narzut (ryczałt) do wskazań liczników indywidualnych będzie wynosił 5 % w całej Spółdzielni. O wysokości nowych zaliczek z uwzględnieniem niższego narzutu, Spółdzielnia poinformuje Państwa początkiem nowego roku.

(Ponownie informujemy, że alternatywą do doliczonego narzutu do wskazań liczników indywidualnych byłoby obciążenie wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi nierozliczoną różnicą wody. Byłoby to niezgodne z obowiązującymi w spółdzielczości mieszkaniowej przepisami).

Z A R Z Ą D
Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w MielcuINFORMATOR SPÓŁDZIELCZY Nr 2/2010

A P E L
Szanowni mieszkańcy Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zwracamy się ponownie z gorącą prośbą o poparcie kandydatów ubiegających się o mandat do Rady Miejskiej z listy FORUM WYBORCZE MSM. Mając znaczniejszą niż obecnie reprezentację w Radzie Miejskiej, będziemy mieli większy wpływ na ważne decyzje dotyczące mieszkańców Mielca, w tym mieszkańców naszej Spółdzielni:

 • jak będą wydawane pieniądze z kasy miejskiej na poszczególne osiedla, w tym osiedla spółdzielcze,
 • czy i jak będą załatwiane w Urzędzie Miasta wnioski ze spółdzielczych osiedli,
 • jakie będą w przyszłości ceny wody i jakość usług komunalnych,
 • jakie będą podatki i opłaty lokalne,
 • jakie działania w zakresie ochrony środowiska będą podejmować władze miejskie.

Szanowni Państwo!

Dzięki staraniom radnych spółdzielczych, we współpracy z samorządem miejskim, Spółdzielnia już przekazała do Miasta kilkanaście ulic spełniających rolę miejską. Pieniądze konieczne na ich utrzymanie mogą być przeznaczone na inne roboty remontowe. Następnym problemem jest remont ulic dojazdowych do żłobków, przedszkoli i szkół znajdujących się w spółdzielczych osiedlach.

W ostatnich latach nasiliło się zjawisko podrzucania do osiedlowych kontenerów spółdzielczych śmieci z zewnątrz. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby za te śmieci płacili członkowie Spółdzielni. Wszyscy wiemy również jak zdewastowane są podmiejskie lasy przez "dzikie wysypiska". Chcemy we współpracy z Miastem podjąć działania, aby skończyć z tym wielce nagannym procederem. Ochrona środowiska jest ważna nie tylko dla nas, ale dla przyszłych pokoleń - naszych dzieci i wnuków. To od nas zależy jak będzie wyglądało nasze miasto, nasze osiedle, nasza okolica.

Nie możemy również zapominać, że Spółdzielnia jest największym odbiorcą usług komunalnych w Mieście. A więc odpowiednie funkcjonowanie miejskich zakładów komunalnych leży w interesie wszystkich mieszkańców Spółdzielni. Przecież ogromna większość opłat mieszkaniowych płaconych przez członków Spółdzielni to koszty usług komunalnych.

Tylko przez swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej będziemy mieli wpływ na rozwiązanie wymienionych problemów.

Dlatego apelujemy! Warto pójść do wyborów i zagłosować na kandydatów FORUM WYBORCZEGO MSM do Rady Miejskiej.

(W innych wyborach Spółdzielnia nie bierze udziału)

Z A R Z Ą D
Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Mielcu


 

OSTROŻNIE Z GAZEM!

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2010/2011, Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ponawia apel o właściwe korzystanie z instalacji gazowej. Przypominamy, że utrzymywanie w dobrym stanie technicznym (coroczna konserwacja kuchenek, piecyków i term gazowych) to obowiązek każdego mieszkańca. Niedopuszczalne są samowolne przeróbki instalacji.

Nowe szczelne okna, zasłonięte kratki wentylacyjne, brak dopływu świeżego powietrza - to najczęstsze przyczyny zakłócania właściwego ciągu kominowego. To także przyczyna powstawania pleśni w mieszkaniach, a co za tym idzie - poważnych chorób układu oddechowego.

Brak właściwego odprowadzania spalin jest głównym źródłem zatrucia czadem, a żeby tego uniknąć należy:

 • często wietrzyć mieszkanie w ciągu dnia
 • każde użycie piecyka łazienkowego wymaga wietrzenia łazienki (nie korzystać z kąpieli przy pracującym piecyku!)
 • bezwzględnie rozszczelniać okna
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych
 • drzwi łazienkowe muszą posiadać kratki nawiewowe (w drzwiach bez kratek należy je bezwzględnie zamontować!)

Starajmy się nie używać piecyka łazienkowego w czasie silnego wiatru, dużej wilgotności powietrza i niskiej temperatury zewnętrznej - te czynniki powodują chwilowe zakłócenia w swobodnym odprowadzaniu spalin.

Nawet najdrobniejsze wątpliwości prosimy zgłaszać do Administracji Osiedla lub Biura Zgłoszeń Usterek.


 


PROPOZYCJE PROGRAMOWE SPÓŁDZIELCZEGO DOMU KULTURY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej Spółdzielni, już drugi rok z rzędu dopasowaliśmy naszą propozycję programową tak, aby z zajęć w Spółdzielczym Domu Kultury i jego Filiach mogły korzystać osoby w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach.

I tak, do istniejących form takich jak plastyka, rytmika, taniec towarzyski, szachy, modelarstwo lotnicze, chóry i kluby seniora, dołączył PORANNY KLUB MALUCHA i WARSZTATY ARTYSTYCZNE. Pierwsza propozycja skierowana jest do dzieci 3-4 - letnich, które z różnych względów nie znalazły swojego miejsca w przedszkolu. Na 4-godzinnych spotkaniach trzy razy w tygodniu, pod opieką wykwalifikowanej kadry, maluchy bawią się, śpiewają, miło i bezpiecznie spędzają czas na grach i zabawach.

Z kolei WARSZTATY ARTYSTYCZNE, w skład których wchodzą Inspiracje, Biżuteria i Filc oraz Malarstwo są przeznaczone dla dorosłych. Zapraszamy nie tylko hobbystów, ale przede wszystkim osoby chcące rozwijać swoje zdolności artystyczne, manualne i dekoratorskie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Spółdzielczego Domu Kultury i Filii pod nr tel. 17 5855342, 17 5852102 i 17 7883186.
INFORMATOR SPÓŁDZIELCZY Nr 1/2010

Zasady rozliczania kosztów usług komunalnych

Do kosztów usług komunalnych zaliczamy koszty:

 • centralnego ogrzewania
 • wody i kanalizacji
 • wywozu nieczystości stałych
 • podgrzania wody i kosztów gazu w Osiedlu Smoczka i Szafera

W spółdzielniach mieszkaniowych (i w innych zasobach wielorodzinnych) funkcjonuje zaliczkowy system rozliczania kosztów usług komunalnych.

Z jednej strony są przychody z miesięcznych opłat zaliczkowych, które ustala Zarząd Spółdzielni (np. przy centralnym ogrzewaniu) lub indywidualnie członkowie (np. przy opłatach za wodę). Z drugiej strony są koszty, których wysokość określa suma faktur dostawców usług komunalnych (MPGK i MPEC) w okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy dla centralnego ogrzewania wynosi 12 miesięcy, dla wody i kanalizacji 6 miesięcy. Po porównaniu przychodów pochodzących z zaliczkowych opłat z kosztami w okresie rozliczeniowym powstaje faktyczny obraz rozliczenia z członkami.

Przy rozliczaniu kosztów usług komunalnych obowiązują dwie generalne zasady:

     1. Spółdzielni nie wolno zarabiać na rozliczaniu

     2. Spółdzielnia nie powinna obciążać kosztów eksploatacyjnych Spółdzielni nierozliczonymi kosztami usług komunalnych

Powyższe dwie zasady wynikają z przepisów finansowych obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych. Ponadto, Zarząd Spółdzielni stara się, aby po okresie rozliczeniowym nie powstawały niedopłaty w rozliczeniach z poszczególnymi członkami. Wywołują one duże niezadowolenie.

Najwięcej dyskusji przy ostatnich rozliczeniach wywołała wysokość tzw. "nadpłat" po rocznym rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania. Koszty centralnego ogrzewania są zależne od dwóch głównych czynników:

     1. zużycia energii cieplnej, zależnego od długości okresu grzewczego i średnich temperatur w tym okresie,

     2. wysokości opłat stałych ponoszonych przez Spółdzielnię przez cały rok

Pomimo prowadzenia racjonalnej gospodarki energią cieplną przez Spółdzielnię, w ostatnich kilkunastu latach, Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu na wysokość taryf dostawców ciepła i ich ciągłych podwyżek. Zarówno producent ciepła (Elektrociepłownia), jak i nasz dostawca (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) nie powiadamiają odbiorcy (Spółdzielni) o planowanych podwyżkach. O wysokości kolejnej podwyżki dowiadujemy się bardzo późno - 14 dni przed jej wprowadzeniem.

Znajomość zasad rozliczania kosztów usług komunalnych jest ważna biorąc pod uwagę to, że koszty te stanowią już ok. 70 % całości opłat mieszkaniowych płaconych przez członków Spółdzielni (w Osiedlu Smoczka i Szafera ok. 75 %).


A P E L

Jak co roku, Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ponawia apel o właściwe korzystanie z instalacji gazowej. Przypominamy, że utrzymywanie jej w dobrym stanie technicznym (coroczna konserwacja kuchenek, piecyków i term gazowych) to obowiązek każdego mieszkańca. Niedopuszczalne są samowolne przeróbki instalacji.

Każdej zimy słyszymy o śmiertelnych przypadkach zatrucia tlenkiem węgla. W tym sezonie zimowym, w naszych zasobach, odnotowaliśmy trzy przypadki podtrucia tlenkiem węgla - nawet nie zdajemy sobie sprawy, że usunięcie części uszczelki w drzwiach wejściowych do mieszkania i rozszczelnienie okien, zapewni właściwą cyrkulację powietrza, a to może uratować życie.

Nowe szczelne okna, zasłonięte kratki wentylacyjne, brak dopływu świeżego powietrza - to najczęstsze przyczyny zakłócania właściwego ciągu kominowego.

To także przyczyna powstawania pleśni w mieszkaniach, a co za tym idzie - poważnych chorób układu oddechowego.

Brak właściwego odprowadzania spalin jest głównym źródłem zatrucia czadem, chrońmy swoje życie i zdrowie pamiętając o podstawowych zasadach przy korzystaniu z urządzeń gazowych:

 • wietrzenie mieszkania w czasie dnia
 • rozszczelnianie okien
 • pozostawianie niezasłoniętych kratek wentylacyjnych
 • zapewnienie swobodnego odpływu spalin
 • każdorazowe użycie piecyka łazienkowego wymaga wietrzenia łazienki
 • wyłączanie pozostałych urządzeń gazowych podczas pracy piecyka
 • zaopatrzenie drzwi łazienkowych w kratkę nawiewną
 • pozostawianie niezabudowanych rur gazowych
 • nieużywanie mechanicznych wentylatorków

Starajmy się nie używać piecyka łazienkowego w czasie silnego wiatru, dużej wilgotności powietrza i niskiej temperatury zewnętrznej - te czynniki powodują chwilowe zakłócenia w swobodnym odprowadzaniu spalin.

Nawet najdrobniejsze wątpliwości prosimy zgłaszać do Administracji Osiedla lub Biura Zgłoszeń Usterek.


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GARAŻY

Przypominamy, że w czynszu wnoszonym za garaż nie są pobierane opłaty na odpis remontowy, ani na konserwację instalacji elektrycznej wewnątrz garaży - do obowiązków właściciela garażu należy więc bieżąca konserwacja, a także remont tej instalacji. Spółdzielnia nie może obciążać członków nieposiadających garaży kosztami usuwania usterek wewnątrz garaży.

Apelujemy więc do właścicieli o dokonywanie bieżących przeglądów stanu instalacji elektrycznej, a także wentylacyjnej.

Z A R Z Ą D
Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w MielcuINFORMATOR SPÓŁDZIELCZY Nr 1/2008

50 lat minęło ...

W okresie powojennym, Mielec miał charakter ośrodka rolniczego, ze zniszczonymi zakładami pracy. Odbudowa zniszczeń wojennych, a zwłaszcza rozbudowa przemysłu, w stosunkowo krótkim czasie zmieniły wygląd i charakter miasta tworząc ważny ośrodek przemysłowy. To właśnie rozwój przemysłu był czynnikiem dynamizującym powstanie ośrodka miejskiego o nowym charakterze, w którym wraz z rozwojem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "DELTA" wzrastały potrzeby mieszkaniowe.

Stąd też pierwsze kroki w kierunku powstania Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej poczyniono już w II kwartale 1958 r., gdy Prezydium Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej wystąpiło do władz wojewódzkich o utworzenie na terenie Mielca spółdzielni mieszkaniowej typu lokatorskiego i przekazania jej budynku o 24 mieszkaniach przy ul. Biernackiego 3. Drugim budynkiem wykupionym od Miejskiej Rady Narodowej był budynek przy ul. Łukasiewicza 3 w 1960 r.

Akceptacja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej otworzyła drogę do dalszych działań zmierzających do powołania spółdzielni. Założycielami Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu byli: Mieczysław Bugno, Izabela Załucka, Józef Koper, Eugeniusz Godek, Józef Ściora, Tadeusz Zapaśnik i inni. Prawną działalność Spółdzielnia rozpoczęła 3 września 1958 r. od chwili zarejestrowania w Sądzie Powiatowym w Rzeszowie. W skład pierwszych organów statutowych powołanych na założycielskim walnym zgromadzeniu weszli:
Zarząd - Józef Koper, Wacław Brudniewicz i Teodor Zapaśnik, Rada Nadzorcza - Mieczysław Bugno, Jan Górski, Izabela Załucka, Wawrzyniec Skałacki, Władysław Sobol i Eugeniusz Godek. W trudnych początkach w zorganizowanie Spółdzielni i jej umocnienie duży wkład pracy włożyli m.in. Zdzisław Cichocki, Rudolf Junikiewicz, Antoni Wróbel, Tadeusz Ryczaj, Edward Piwowar, Władysław Kapinos, Józef Ściora.

Początkowo uwaga Zarządu i Rady Nadzorczej skierowana była na zadania natury organizacyjnej, a następnie inwestycyjnej - pierwszą własną inwestycją był budynek przy ul. Solskiego 6 oddany do użytku w 1961 r. Z roku na rok działalność Spółdzielni stawała się coraz sprawniejsza, wzrastała liczba członków. Na przełomie lat 60 i 70 przystąpiono do budowy Osiedla im. Kopernika pomiędzy ulicami : L. Staffa, ks. P. Skargi i J. Kusocińskiego, gdzie powstały również 2 przedszkola, żłobek, szkoła podstawowa nr 7, przychodnia zdrowia, pawilony handlowe, osiedlowy dom kultury. Zwiększała się także grupa doświadczonych przedstawicieli mieszkańców, którzy pomagali w rozwiązywaniu problemów, a ich zaangażowanie i aktywność zostały wyróżnione przez ówczesny Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego - Tadeusz Fecko, Stefania Gubernat, Salomea Buś, Kazimierz Pacuła, Stanisław Sasor, Wacław Kiepiel, Jan Małek, Marian Furdyna, Marian Dziekan, Edward Wasylczyk i inni.

Prawidłowe działanie organów Spółdzielni w istotny sposób wpłynęło na przezwyciężenie trudności pionierskiego okresu istnienia MSM. Rosnące wciąż potrzeby mieszkaniowe wymuszały zwiększenia tempa budowy. Największy rozwój Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypada na lata siedemdziesiąte i początek osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w realizacji dużych kompleksów inwestycyjnych : Osiedla im. Żeromskiego w 1974 r. (pierwszy w Mielcu 11-piętrowy budynek zasiedlono w 1975 r. przy ul. Pułaskiego) i Osiedla im. Krasickiego (obecnie Lotników). Od 1972 r. rozpoczęto proces przekształcania Spółdzielni z lokatorskiej na lokatorsko-własnościową z możliwością otrzymania mieszkania na warunkach kredytowych bądź bezkredytowych za pośrednictwem BHZ LOCUM. W 1976 r. Spółdzielnia przejęła 4 budynki zlokalizowane na terenie Starego Miasta od likwidowanej spółdzielni własnościowej "ROZWÓJ". W 1977 r. siłami własnego Zakładu Remontowo-Budowlanego rozpoczęto budowę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Postępujący kryzys gospodarczy w latach 1981-1987 spowodował zwolnienie tempa budownictwa, mimo to nadal oddawano ok. 100 mieszkań rocznie. W tym okresie kontynuowano budowę Osiedla im. J. Krasickiego (budynki przy ul. Sienkiewicza) oraz rozpoczęto budowy w rejonie ulic: J. Lelewela, Dworcowej i S. Moniuszki. W 1984 r. przekazano pierwsze mieszkania w Osiedlu im. W. Szafera, a od 1988 r. przystąpiono do zasiedlania budynków w nowo powstałym Osiedlu Smoczka.

Głębokie przeobrażenia lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nadały nowe znaczenie idei spółdzielczości. Coraz ważniejsza stawała się efektywność gospodarcza i finansowa. Działalność remontowa i konserwatorska prowadzona jest w oparciu o sprywatyzowane firmy powstałe na bazie dawnych spółdzielczych grup konserwatorskich. Dążąc do zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków, opomiarowano i zmodernizowano węzły cieplne, w mieszkaniach zamontowano zawory termostatyczne, dachy pokryto papą termozgrzewalną, w 90 % docieplono budynki. Na bieżąco modernizowane są ulice, chodniki i parkingi. Wymierne efekty tych działań widoczne są w postaci zmniejszonego zużycia energii, poprawy estetyki osiedli, co wyraźnie widoczne jest w mieście, a rzetelność i fachowość prowadzonych działań pozytywnie oceniają kontrole i lustracje oraz większość mieszkańców Spółdzielni. Przeprowadzono również kompleksową komputeryzację Spółdzielni.

W czasach, gdy wiele spółdzielni rezygnuje z działalności kulturalnej, Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu może poszczycić się nieprzerwanym jej prowadzeniem od 1964 r. Różnorodność form działania, bogata oferta kierowana do mieszkańców w każdym wieku, powodują, że działalność ta jest życzliwie postrzegana i na trwałe wpisała się w "kulturalny" kalendarz imprez i stanowi stałą działalność kulturalną miasta Mielca.

Silne podstawy ekonomiczne, dobra kondycja finansowa oraz zaangażowanie członków, Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i pracowników zaowocowały przyznaniem wielu wyróżnień m. in. odznaki za zasługi dla spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę fakt, że w zasobach Spółdzielni mieszka ponad połowa mieszkańców Mielca - ok. 32 tys. w 363 budynkach o powierzchni użytkowej 534.267,7 m2. Spółdzielnia zrzesza obecnie prawie 11 tys. członków i jest nie tylko najstarszą, ale i największą Spółdzielnią w mieście, jedną z największych w regionie.


Zarząd:

Zbigniew Buczek - Prezes Zarządu

Marta Łoch - Zastępca Prezesa Zarządu ds. GZM

Leon Domin - Członek Zarządu ds. Inwestycyjno-Technicznych

Aleksander Weryński - Główny Księgowy


Rada Nadzorcza:

Waldemar Pacholec - Przewodniczący

Marian Siembab, Stefan Mazur, Stanisław Deszcz, Tadeusz Ryba, Stanisław Ryba, Jan Pyź, Małgorzata Wolińska, Roman Mamuszka, Marian Baum, Józef Surowiec, Zbigniew Głowacki, Jan Maziarz, Zbigniew Zięba, Edward Burek, Krystyna Grzech, Stanisław Kulig


50 lat minęło... i co dalej?

Szanowni Państwo!

Aktualna sytuacja finansowa i organizacyjna naszej Spółdzielni jest stabilna i dobra. Wskazują na to nie tylko dokumenty finansowe Spółdzielni, ale widać to przede wszystkim na spółdzielczych osiedlach. Na taki wizerunek Spółdzielni złożył się wysiłek i dorobek już dwóch pokoleń spółdzielców. Z tego dorobku mogą być dumni przedstawiciele członków działający w organach Spółdzielni, ale jest to przede wszystkim zasługa odpowiedzialnej i gospodarnej postawy ogromnej większości członków naszej Spółdzielni.

Niestety, w ostatnich latach politycy chcą za wszelką cenę zniszczyć ten ogromny, wspólny dorobek. Kolejne nowelizacje ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzają coraz bardziej destrukcyjne, absurdalne wprost w praktyce unormowania prawne dotyczące gospodarki i organizacji wewnętrznej spółdzielni mieszkaniowych.

Chcemy tutaj podkreślić, że nie chodzi o możliwość wyodrębniania mieszkań lokatorskich i własnościowych z ułamkową częścią gruntu w danej nieruchomości. Spółdzielnia mieszkaniowa może sprawnie zarządzać nieruchomościami z mieszkaniami lokatorskimi i własnościowymi, jak i wyodrębnionymi. Jednak uregulowania prawne, by jak najszybciej zniszczyć spółdzielczość mieszkaniową i stworzyć na to miejsce wspólnoty, to nie są działania dla dobra członków i mieszkańców. To działania, które mają zarówno przyczyny jak i cele wyłącznie polityczne. Bo właśnie idea spółdzielczości zapewnia stabilizację i bezpieczeństwo dla członków i mieszkańców, a wspólnoty mieszkaniowe - wiele niepewności.

Mamy nadzieję, że wkrótce Trybunał Konstytucyjny obali najbardziej destrukcyjne unormowania dotyczące gospodarki i organizacji wewnętrznej spółdzielni. Unormowania, nie tylko utrudniające pracę, ale i zwiększające koszty jej funkcjonowania.

Wierzymy, że jak dotychczas, praca organów i pracowników Spółdzielni z jednej strony, z drugiej zaś racjonalna i odpowiedzialna postawa członków, przyczynią się do utrzymania silnej i stabilnej sytuacji naszej Spółdzielni w przyszłości.

Z A R Z Ą D
Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w MielcuINFORMATOR SPÓŁDZIELCZY Nr 1/2007

Fiskus sięga Spółdzielcom do kieszeni

Szanowni Państwo!

Spółdzielnie mieszkaniowe od kilku lat są przedmiotem wielkiego zainteresowania polityków, szczególnie przed różnego rodzaju wyborami. Obecnie rząd i parlament dali temu wyraz (oczywiście jak zawsze w interesie członków spółdzielni), obejmując spółdzielnie mieszkaniowe od stycznia 2007 roku podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT).

Dotychczas wynik finansowy Spółdzielni (nadwyżka lub niedobór) przechodził z danego roku na następny rok. Obecnie jest to utrzymane jedynie w gospodarce zasobami mieszkaniowymi (związanej wyłącznie z mieszkaniami). Natomiast dochody z innych działalności Spółdzielni, szczególnie z lokali użytkowych, są opodatkowane podatkiem dochodowym CIT w wysokości 19%.

Na nic zdały się protesty środowisk spółdzielczych, że przecież nadwyżki z lokali użytkowych były w całości przeznaczane na utrzymanie budynków mieszkalnych - termomodernizację, remonty i konserwację.

Proszę Państwa!

Nasza Spółdzielnia wchodzi w obecny "opodatkowany" okres swojej działalności w dobrej, stabilnej sytuacji finansowej. W tym roku, tak jak w poprzednim, nie przewidujemy podwyżek opłat zależnych od Spółdzielni. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w przyszłości, po koniecznym zapłaceniu kilkuset tysięcy złotych podatku dochodowego rocznie będzie to konieczne. Wielka szkoda, że oszczędnościowe działania i dążenie do uzyskania jak najwyższych dochodów z lokali użytkowych Spółdzielni, spotykają się z wyciągniętą ręką fiskusa.

Organy Spółdzielni, Rada Nadzorcza i Zarząd, nie tylko zobowiązane są do działania dla dobra członków Spółdzielni, ale również do respektowania w całej rozciągłości wszelkich aktów prawnych, w tym ustaw podatkowych. Można tylko mieć nadzieję, że fiskus na tym poprzestanie w sięganiu do kieszeni członków Spółdzielni.

Z A R Z Ą D
Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Mielcu


OSTROŻNIE Z GAZEM

Mając na uwadze śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla, Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu ponownie ostrzega przed jego śmiertelnym działaniem.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom o właściwym użytkowaniu piecyków łazienkowych, kuchenek i term gazowych oraz o obowiązku dokonywania corocznej ich konserwacji.

Utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym jest obowiązkiem każdego mieszkańca!

Spółdzielnia, zgodnie z Prawem Budowlanym, dokonuje na bieżąco okresowych przeglądów instalacji gazowej i aparatów gazowych. Ostrzegamy przed samowolnymi przeróbkami instalacji, gdyż tam najczęściej ulatnia się gaz powodując zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

W przypadku stwierdzenia przeróbek bez zachowania wymaganych prawem warunków, będą one usuwane natychmiast na koszt lokatora z powiadomieniem Zakładu Gazowniczego, co wiąże się z odcięciem dopływu gazu, a ponowne podłączenie do sieci pociąga za sobą dodatkowe opłaty.

APELUJEMY!

Nie lekceważmy pokontrolnych zaleceń i uwag - ich realizacja gwarantuje bezpieczne zamieszkiwanie.

Kolejny raz przypominamy o warunkach bezpieczeństwa:

 • ciągle wietrzyć mieszkanie w czasie dnia
 • rozszczelniać okna
 • nie zastawiać kratek wentylacyjnych
 • zapewnić swobodny odpływ spalin
 • wietrzyć łazienkę po każdorazowym użyciu piecyka łazienkowego
 • wyłączać pozostałe urządzenia gazowe podczas pracy piecyka
 • drzwi łazienkowe zaopatrzyć w kratkę nawiewną
 • nie pomniejszać kubatury łazienki
 • nie zabudowywać rur gazowych
 • nie używać mechanicznych wentylatorków

Ponadto uczulamy mieszkańców, aby w czasie silnego wiatru, dużej wilgotności powietrza i niskiej temperatury zewnętrznej, kiedy zdarzają się chwilowe zakłócenia w swobodnym odprowadzeniu spalin - nie korzystali z piecyka łazienkowego - bo to jest główne źródło zatrucia czadem!

Prosimy, aby nawet najdrobniejsze wątpliwości wyjaśniać w Administracji Osiedla lub Biurze Usterek.


INFORMACJE DODATKOWE

Przypominamy o obowiązku bieżącego informowania Administracji Osiedla o każdorazowej zmianie ilości osób przebywających w mieszkaniu np. dłuższa nieobecność lub zamieszkanie osób trzecich bez meldunku, narodziny dziecka itp.


Rośnie ilość skarg mieszkańców dotyczących niewłaściwego użytkowania mieszkań, zakłócania spokoju. Przypominamy brzmienie zapisów Regulaminu porządku domowego obowiązującego wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni:

§ 9

     1. W godzinach od 2200 do 600 (cisza nocna) zabrania się używania w lokalu mieszkalnym narzędzi wywołujących hałas (wiertarek, pił oraz głośno sprzętu radiowo-telewizyjnego itp.).

     2. Trzepanie dywanów może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych. Zabrania się trzepania dywanów na balkonach, loggiach, na klatkach schodowych oraz przez okna.

     3. Zabrania się trzepania dywanów, chodników, pościeli itp. w czasie ciszy nocnej.

§ 10

     1. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach zewnętrznych powinno odbywać się w sposób nie powodujący zniszczeń lub uszkodzeń mienia osób trzecich.

     2. Użytkownik lokalu mieszkalnego jest obowiązany do dokonywania dezynfekcji i dezynsekcji w mieszkaniu na własny koszt, a o pojawieniu się insektów lub gryzoni powinien powiadomić niezwłocznie Administrację Osiedla.


INFORMACJA - OFERTA
o działalności Spółdzielczego Domu Kultury
przy ul. Kusocińskiego 13a,
Filii nr I przy ul. Bajana 20A i Filii nr II przy ul. Botanicznej 1

Rok 2007 powitaliśmy koncertami z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i IV Ogólnopolskim Turniejem Tańca Towarzyskiego, w którym uczestniczyły wszystkie grupy taneczne z SDK, w tym zespoły "Melanż" i "Żaczek". Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania organizowane przez Kluby Seniora, zwłaszcza przedstawienie jasełkowe wg scenariusza mieleckiego poety i kompozytora Tadeusza Wywrockiego w reżyserii Jadwigi Klaus. W tym roku seniorzy będą obchodzić dwa wspaniałe jubileusze - 10-lecie Klubu "Wrzos" i 35-lecie Klubu "Złota Jesień".

Działająca od lat Modelarnia "Ikar" i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ODEK byli organizatorami konkursu lotów kartonowych, wystawy-konkursu Modelarstwa Lotniczego, na którym zgromadzono blisko 300 modeli samolotów, rakiet, wozów bojowych, okrętów.

Ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży cieszyły się zajęcia prowadzone w czasie ferii zimowych. Najbardziej podobały się warsztaty plastyczne, modelarskie i szachowe, wyjazdy na basen do Ropczyc i Tarnobrzegu, turnieje tenisa stołowego oraz Turniej Szachowy o puchar Prezesa MSM i zawody OPEN Balonów na Ogrzane Powietrze.

Jak co roku, w okresie wielkanocnym organizujemy Wystawę Pisanek Wielkanocnych połączoną ze sprzedażą. Prezentowane będą też obrusy, serwetki, stroiki, palmy i pająki wielkanocne.

W niedzielę 22 kwietnia o godz. 15.00 zapraszamy na jubileuszowe dziesiąte przedstawienie pn. Teatr Jednego Wiersza, gdzie dzieci i młodzież w wersji uteatralnionej prezentują swój ulubiony wiersz.

W czerwcu odbędzie się między innymi XXXI Przegląd Twórczości Przedszkolnej, finał rozgrywek w piłkę nożną, pokazy modeli latających, planujemy zorganizować też festyny osiedlowe. O ich terminach będziemy Państwa informować poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych i osiedlowych tablicach ogłoszeń.

Informujemy wszystkich chętnych, że już w maju przyjmujemy zgłoszenia dzieci na półkolonie, które odbędą się od 25 czerwca do 27 lipca 2007r.


SZANOWNI MIESZKAŃCY OSIEDLA SMOCZKA I SZAFERA!

Minął kolejny rok i następuje czas podsumowania działalności Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu. Jak zwykle końcem kwietnia i początkiem maja spotykamy się jako członkowie Spółdzielni na Zebraniach Grup Członkowskich, aby wspólnie podsumować rok 2006 i wyznaczyć cele na lata następne.

Korzystając z możliwości napisania kilku zdań w Informatorze Spółdzielczym, chciałbym podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami na temat działalności MSM w 2006 roku, a szczególnie na Osiedlu Smoczka i Szafera. Z roku na rok widzimy jak zmieniają wygląd nasze budynki, w niektórych Osiedlach zakończono już docieplenia (Osiedle Lotników, Żeromskiego), a w pozostałych te docieplenia są kontynuowane. Przykładem jest Osiedle Smoczka, gdzie budynki przy ul. Warneńczyka zostały docieplone od zewnętrznej strony, a po dociepleniu budynków przy ul. Dąbrówki i Zygmuntowskiej, przyjdzie czas na docieplenie ich od strony atrium. Równolegle na tych Osiedlach prowadzone są prace brukarskie, przykładem niech będzie zagospodarowanie parkingów i ulic dojazdowych przy ul. Botanicznej. Było to konsekwencją pięknego zagospodarowania deptaka-rynku w Osiedlu Szafera. To jakże udane zagospodarowanie pokazało mieszkańcom, że na Osiedlach spółdzielczych nie tylko budynki mogą być piękne. Musimy sobie uświadomić fakt, że te wszystkie prace, zarówno dociepleniowe, jak i brukarskie upiększające nasze Osiedla, są wykonywane z naszych pieniędzy, nie otrzymujemy żadnych dotacji. O kolejności prac na danych Osiedlach decydują członkowie Rad Osiedli opiniujący na początku każdego roku plan remontowy, oczywiście w ramach posiadanych przez Spółdzielnię środków.

MSM jest inwestorem. Co roku udaje się wybudować przynajmniej jeden budynek. W ubiegłym roku wybudowany został bardzo ładny budynek przy ul. Drzewieckiego oraz ukończone zostało zagospodarowanie fundamentów przy ul. Zygmuntowskiej poprzez wybudowanie mieszkań dwupoziomowych. Rozpoczęliśmy budowę 10 bliźniaków między ulicą Powstańców Warszawy i nowo wybudowaną ulicą o roboczej nazwie KD I, która jest przedłużeniem ul. Warneńczyka. Dzięki łagodnej zimie inwestycja ta jest na ukończeniu. W tym roku planujemy rozpocząć budowę 2 budynków wielorodzinnych i szeregówek w obrębie ulic Zygmuntowskiej i Warneńczyka.

Podsumowując ubiegły rok, trzeba wspomnieć o ubiegłorocznych wyborach do Rady Miejskiej. Jako spółdzielcy wzięliśmy udział w tych wyborach jak co 4 lata, wystawiając swoją reprezentację w ramach FORUM WYBORCZEGO MSM. Uzyskaliśmy w tych wyborach 2 mandaty, mamy swoich przedstawicieli z największych Osiedli tj. Oś. Lotników i im. M. Kopernika. Niestety, nie udało się wprowadzić reprezentanta Osiedli Szafera i Smoczka. Brakło niewiele, a wynik który osobiście osiągnąłem (215 głosów), upoważnia mnie do stwierdzenia, że mamy poparcie mieszkańców Spółdzielni. Tą drogą chciałbym podziękować wszystkim, którzy udzielili poparcia mojej skromnej osobie oraz FORUM WYBORCZEMU MSM w ubiegłorocznych wyborach do Rady Miejskiej.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar PacholecINFORMATOR SPÓŁDZIELCZY Nr 2/2006

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zwracamy się z gorącą prośbą o poparcie kandydatów ubiegających się o mandat do Rady Miejskiej z listy FORUM WYBORCZE MSM.

Mając znaczącą reprezentację w Radzie Miejskiej będziemy mieli wpływ na ważne decyzje dotyczące mieszkańców Spółdzielni:

 • jak będą wydawane pieniądze z kasy miejskiej na poszczególne osiedla naszego miasta, w tym osiedla spółdzielcze,
 • czy i jak będą załatwiane w Urzędzie Miasta wnioski ze spółdzielczych osiedli,
 • jakie będą w przyszłości ceny wody i kanalizacji, ciepła i wywozu nieczystości,
 • jakie będą podatki i opłaty lokalne.

Szanowni Państwo!

Radni FORUM WYBORCZEGO MSM swoją dotychczasową działalnością przyczynili się do częściowej realizacji wniosków mieszkańców Spółdzielni. Pozwoliło to wykupić na własność tereny pod wszystkimi spółdzielczymi budynkami mieszkalnymi.

Przekazaliśmy również do miasta część ulic, które do tej pory były utrzymywane przez mieszkańców Spółdzielni, a spełniały rolę miejską tzn. służyły nie tylko naszym mieszkańcom, ale też i mieszkańcom MZBM-u, różnych instytucji i osiedli domów jednorodzinnych. Niestety, przekazanie mogło nastąpić dopiero po uprzednim wyremontowaniu tych ulic, co Spółdzielnię kosztowało ok. 250.000 zł. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby członkowie Spółdzielni swoim odpisem remontowym finansowali utrzymanie i modernizację ulic, które obsługują nieruchomości nie należące do Spółdzielni.

Spółdzielnia wpłaci tylko w tym roku 1.275.000 zł do kasy miejskiej w formie podatków i opłat lokalnych. Nie możemy być więc bierni przy podziale znacznych środków finansowych będących w dyspozycji władz miejskich. A jest to szczególnie ważne, gdy ma się na uwadze finansowanie z kasy miejskiej remontów elewacji budynków, modernizację chodników i parkingów również dla właścicieli prywatnych mieszkań tworzących wspólnoty w blokach MZBM-u. Takich przywilejów nasi członkowie nie mają.

Tylko przez swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej będziemy mogli mieć wpływ na pozyskanie i właściwe rozdysponowanie środków na poszczególne osiedla, co pozwoli szybciej zrealizować zaplanowane przez nas na następne lata zadania.

Dlatego warto pójść do wyborów i zagłosować na kandydatów FORUM WYBORCZEGO MIELECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Z A R Z Ą D
Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Mielcu


CZY BEZPIECZNIE UŻYTKUJEMY URZĄDZENIA GAZOWE?
(kuchenki, piecyki i termy gazowe)

Mając na uwadze śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla, które zdarzały się w Polsce, a nawet w Mielcu, Spółdzielnia ponownie ostrzega przed jego zabójczym działaniem. Najbardziej niebezpieczny jest okres jesienno-zimowy, gdzie większość mieszkańców uszczelnia okna i drzwi oraz mało wietrzy mieszkania. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy spełniać wszystkie warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.

Przypominamy więc wszystkim mieszkańcom o właściwym użytkowaniu urządzeń. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy co najmniej raz w ciągu roku dokonywać konserwacji kuchenek, piecyków łazienkowych i term gazowych. Utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym jest obowiązkiem każdego użytkownika. Jeszcze w tym roku do każdego mieszkania zostanie dostarczona informacja o podstawowych obowiązujących przepisach użytkowania mieszkania w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji i urządzeń gazowych oraz sprawności przewodów kominowych.


W związku z rozpoczęciem roku szkolnego zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia prowadzone w naszych placówkach: warsztaty teatralne, plastykę, rytmikę i taniec, kółko modelarskie, szachowe i inne. Informacji udzielają pracownicy Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kusocińskiego 13a, nr tel. 017-585-53-42, Filii przy ul. Bajana tel. 017-585-21-02 i Filii przy ul. Botanicznej 017-583-25-57.


W ubiegłą sobotę w Osiedlu Lotników odbył się festyn, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Mamy przyjemność zaprosić na kolejne osiedlowe festyny rodzinne, które odbędą się w Oś. Kopernika i Żeromskiego 8.10.2006r. (niedziela) na placu SDK przy ul. Kusocińskiego 13a i w Osiedlu Smoczka i Szafera przy Filii Nr 2 ul. Botaniczna 15.10.2006r. (niedziela).

Festyny rozpoczną się o godz. 1400 , a zakończą ok. 2200 zabawą taneczną przy dźwiękach muzyki.

Z A R Z Ą D
Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w MielcuINFORMATOR SPÓŁDZIELCZY Nr 1/2006

O CO PYTAJĄ CZŁONKOWIE NASZEJ SPÓŁDZIELNI

SZANOWNI PAŃSTWO!

W drugiej połowie kwietnia (24-28) odbyły się w naszej Spółdzielni zebrania grup członkowskich. Te coroczne spotkania środowiskowe (osiedlowe) są okazją do przedstawienia przez mieszkańców Spółdzielni swoich problemów i zadania nurtujących ich pytań.

Jak co roku, zdecydowanie najwięcej poruszanych problemów i spraw, najwięcej pytań, dotyczyło indywidualnych bolączek dotyczących konkretnej klatki schodowej, budynku, przybudynkowych chodników i miejsc postojowych oraz zieleni osiedlowej - trawników, krzewów i drzew. Wszystkie zgłoszone problemy będą na bieżąco załatwiane przez administracje poszczególnych osiedli.

Na zebraniach padły też pytania dotyczące problemów całej Spółdzielni - pytania o aktualną sytuację finansową Spółdzielni, problem zaległości czynszowych, bezpieczeństwa mieszkańców, jak przeciwdziałać dewastacjom i wandalizmowi w naszych osiedlach.

Obecna sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna i bezpieczna. Spółdzielnia realizuje terminowo wszystkie zobowiązania finansowe. Jest to bardzo ważne, bo koszty zewnętrzne stanowią ponad 80% kosztów mieszkaniowych płaconych przez członków Spółdzielni (za centralne ogrzewanie, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych, ubezpieczenie budynków, podatki lokalne itd.).

Również statutowe działania Spółdzielni - remonty i konserwacje są i będą realizowane w zaplanowanym, a nawet poszerzonym zakresie.

Dużo niepokoju wśród spółdzielców wzbudzają zaległości czynszowe (m.in. z powodu nieprawdziwych opinii i pogłosek). Możemy jednak stwierdzić jednoznacznie, że w naszej Spółdzielni zaległości nie mają negatywnego wpływu na jej funkcjonowanie. Zaległości i ich windykacja są problemem, ale utrzymywane są pod kontrolą, a wskaźnik zaległości należy do zdecydowanie najniższych w regionie. W ostatnich latach przyniosły efekty dwa kierunki w działaniach windykacji Spółdzielni:

 • z jednej strony ciągły kontakt z zalegającymi, propozycje spłaty zaległości w ratach, pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, pomoc w zamianie mieszkania,
 • z drugiej strony konsekwencja w sprawach sądowych i komorniczych oraz eksmisje członków, którzy nie podjęli współpracy w spłacie zaległości.

Dzięki modernizacji kilkunastu pomieszczeń gospodarczych na mieszkania o obniżonym standardzie, nasza Spółdzielnia ma możliwość przeprowadzenia kilku eksmisji rocznie do lokali zastępczych.

Największy jednak wpływ na stosunkowo małe zaległości czynszowe, a co za tym idzie stabilną sytuację finansową Spółdzielni, ma odpowiedzialna postawa ogromnej większości członków naszej Spółdzielni. I za to należą się Państwu serdeczne wyrazy uznania.

Padały również pytania dotyczące bezpieczeństwa związanego ze stanem technicznym instalacji i urządzeń gazowych. W ostatnich latach Spółdzielnia znacznie większa ilość i zakres przeglądów oraz konserwacji instalacji gazowej i wentylacji. Kolejny raz prosimy o właściwe użytkowanie urządzeń gazowych. Utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym jest obowiązkiem każdego użytkownika, dlatego każde zakłócenie w działaniu instalacji gazowej należy zgłaszać w Administracji Osiedla.

PROSZĘ PAŃSTWA!

Z roku na rok, co wszyscy przyznają, spółdzielcze budynki i osiedla wyglądają coraz lepiej. W najbliższych latach dokończymy docieplenie ścian pasmowych we wszystkich budynkach. Tym bardziej niezrozumiałe i niedopuszczalne są akty dewastacji i wandalizmu. Na zebraniach padały również pytania związane z tym negatywnym zjawiskiem. Możemy powiedzieć, że dzięki współpracy z policją udało się zidentyfikować kilku wandali. Mamy nadzieję, że poniosą zasłużoną karę. Nie można dopuścić, by pieniądze członków Spółdzielni szły na usuwanie skutków wandalizmu nielicznych młodych mieszkańców naszej Spółdzielni. Gorąco apelujemy o współpracę w tym zakresie z administracjami osiedli i policją. Wszystkim nam powinno zależeć na jak najlepszym wyglądzie spółdzielczych budynków i osiedli.

Z A R Z Ą D
Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Mielcu


PIES - PRZYJACIEL SWEGO PANA?

Na zebraniach grup członkowskich wielokrotnie poruszano problemy obowiązków właścicieli zwierząt domowych w budynkach spółdzielczych. Dotyczyły one w szczególności wałęsających się psów, pozostawiania przez zwierzęta zanieczyszczeń, wyprowadzania psów bez smyczy i kagańca.

Gorąco apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie elementarnych zasad związanych z utrzymaniem zwierząt domowych (Uchwała nr XXXIX Rady Miejskiej w Mielcu z 1997r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe) i nie tylko...

 • Pies powinien być wyprowadzany na spacer pod nadzorem.
  Za zniszczenia, obrażenia i zanieczyszczenia spowodowane przez psa i kota odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia.
 • Zwalnianie psa ze smyczy możliwe jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, gdy posiadacz psa sprawuje nad nim bezpośrednią kontrolę. Pies zwolniony ze smyczy musi być w kagańcu.
 • Posiadacze psów i kotów zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i koty na:
  a) klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytku,
  b) placach, parkingach, ulicach i chodnikach,
  c) terenach zieleni przyległych bezpośrednio do budynków wielorodzinnych
  d) zagospodarowanych terenach rekreacyjnych, parkach, skwerach miejskich.
 • Zabrania się wrzucania torebek z zebranymi odchodami zwierzęcymi do koszy ulicznych i koszy ustawionych przy klatkach budynków wielorodzinnych.


UWAGA NA OSZUSTÓW

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu informuje, że na terenie ościennych miast doszło do dokonywania kradzieży w mieszkaniach przez nieznanych sprawców podających się za pracowników spółdzielni mieszkaniowej. Osoby te odwiedzały budynki spółdzielcze pod pretekstem udrożnienia przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wykorzystując chwilową nieuwagę właściciela, w szczególności osób starszych, plądrowano mieszkania - kradziono pieniądze, biżuterię i inne wartościowe przedmioty.

W związku z możliwością tego typu kradzieży na terenie naszego miasta, w celu uchronienia się przed oszustwami i kradzieżami informujemy mieszkańców, że w zasobach naszej Spółdzielni przeglądy kominiarskie wykonywane są przez pracowników Zakładu Usług Kominiarskich, którzy posiadają imienne upoważnienia wydane przez Mielecką Spółdzielnię Mieszkaniową. Także pracownicy pozostałych służb konserwatorskich i remontowych wyposażeni są w odpowiednie dokumenty uprawniające ich do dokonywania prac w mieszkaniach.

Warto więc, przed wpuszczeniem do swojego domu osób podających się za przedstawicieli różnych instytucji, żądać od nich okazania odpowiednich dokumentów.


INFORMACJA - OFERTA
o działalności Spółdzielczego Domu Kultury i Filii nr I i II

Nasze placówki proponują bogatą ofertę programową zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Zespoły taneczne Żaczek, Melanż, Mały Melanż i Galaktyka pozwalają rozwijać talent oraz dają możliwości sprawdzenia się podczas turniejów tańca, pokazów i występów. Dla tych, którzy chcą dopiero nauczyć się tańca, nabrać sprawności, organizujemy kursy, aerobik, a dla maluszków rytmikę.

Systematyczności i logicznego myślenia można nauczyć się zostając członkiem Klubu Modelarstwa Lotniczego IKAR i Klubu Szachowego LOTNIK.

Warto zachęcać dzieci do uczestnictwa w tych zajęciach, gdyż często zamiłowanie np. do lotnictwa, przeradza się w przyszły zawód.

Zainteresowani sztuką teatralną mogą spróbować swoich sił w teatrze ALBOCO, a Klub Fantastyki zaprasza wszystkich miłośników gier. Organizujemy również warsztaty plastyczne i muzyczne, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Osoby starsze mogą aktywnie spędzać wolny czas w działających od lat Klubach Seniora Złota Jesień, Pogodna Jesień i Wrzos.


 Copyright © 2010 by MSM