msm@msmmielec.pl

 
O nas
  
Data powstania:
3 września 1958 r.

Siedziba:
miasto Mielec, woj. Podkarpackie

Zarząd:
mgr inż. Zbigniew Buczek - Prezes Zarządu
mgr inż. Marta Łoch - Z-ca Prezesa d/s Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
mgr Anna Żarów - Członek Zarządu - Główny Księgowy

Rys historyczny:

Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu jest jedną z największych spółdzielni w naszym regionie. Bazą Spółdzielni był budynek mieszkalny przy ul. Biernackiego 3 o 24 mieszkaniach przekazany Spółdzielni z planu inwestycyjnego budownictwa mieszkaniowego rad narodowych, a prawne działanie Spółdzielni datuje się od 3 września 1958 r. z chwilą uzyskania osobowości prawnej po zarejestrowaniu w Sądzie Powiatowym w Rzeszowie.

Spółdzielnia rosła i rozwijała się razem z miastem współpracując z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego "DELTA" w Mielcu w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych pracowników, ale również w zaspokajaniu potrzeb socjalnych w miejscu zamieszkania pracowników i ich rodzin.

W latach 60 powstało Osiedle im. M. Kopernika. Lata 70 to rozkwit Spółdzielni. Przystąpiono wówczas do budowy dużych kompleksowych inwestycji jak Osiedle Żeromskiego i Krasickiego (obecnie "Lotników"), zakończono kompleksową realizację Osiedla im. M. Kopernika. Okres ten charakteryzował się powstawaniem obok "mieszkaniówki" budownictwa towarzyszącego tj. żłobków, przedszkoli, przychodni, pawilonów handlowo-usługowych, garaży itp. W roku 1976 na skutek likwidacji własnościowej Spółdzielni "ROZWÓJ" przyjęto 4 budynki zlokalizowane na terenie Starego Miasta. Aby sprostać rosnącym potrzebom członków i kandydatów, w 1977 r. Spółdzielnia rozpoczęła budowę domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - realizowaną przez Zakład Remontowy Spółdzielni i pierwsze 4 budynki o 42 mieszkaniach wybudowano w Osiedlu im. J. Krasickiego (obecnie "Lotników"). Od 1972 r. Spółdzielnia z lokatorskiej staje się spółdzielnią lokatorsko-własnościową z możliwością otrzymania mieszkania na warunkach kredytowych z okresem oczekiwania na przydział około 3 lat, bądź na warunkach bezkredytowych za pośrednictwem BHZ "LOCUM", gdzie wręczano klucze do własnego "M" bezpośrednio po dokonaniu wpłaty.

Na przestrzeni lat 1981-1987 efektywność budownictwa mieszkaniowego spadła w związku z ogólnokrajową sytuacją kryzysową. W okresie tym realizowano budownictwo mieszkaniowe i towarzyszące wraz z uzbrojeniem komunalnym w Oś. Krasickiego w zabudowie zwartej i oddzielne kompleksy mieszkaniowe Osiedli Reja, Moniuszki, Centrum 22 Lipca, Przecław oraz nowe Osiedle Dziubków. Od roku 1988 realizacja budownictwa mieszkaniowego prowadzona była głównie w Osiedlu Smoczka i Osiedlu Szafera. Zmiana warunków kredytowania budownictwa mieszkaniowego przyniosła zdecydowaną zmianę sposobu działalności inwestycyjnej Spółdzielni, gdyż z inwestującej w formie kredytów, stała się inwestującą za środki własne przyszłych lokatorów i w tej formie jest realizowana do chwili obecnej.

Równolegle z zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia realizowała swoją statutową działalność społeczno-wychowawczą - od 1964 r. prowadzona społecznie, później w sposób już zorganizowany, gdy w 1972 r. oddano do użytku Osiedlowy Dom Kultury, działający do chwili obecnej jako Spółdzielczy Dom Kultury. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o SDK i jego dwie filie. Różnorodność form działania, szeroka oferta kierowana do mieszkańców w każdym wieku, przesądziły o tym, że działalność ta jest bardzo życzliwie postrzegana i potrzebna na terenie miasta.


 Copyright © 2010 by MSM