msm@msmmielec.pl

 
Osiedla
 
OSIEDLE LOTNIKÓW
 

Siedziba Administracji Osiedla:

ul. Pisarka 14, 39-300 Mielec
tel. (0-17) 583 12 80, (0-17) 585 41 62
e-mail: ga2@msmmielec.pl

Wizytówka

Kierownik Administracji - mgr inż. Tomasz Róg
Z-ca Kierownika Administracji - mgr inż. Paweł Światowiec

Charakterystyka Osiedla

1. Liczba:

 • budynków mieszkalnych - 106
 • budynków użytkowych - 20
 • boksów garażowych - 399
 • mieszkań - 3.987
 • mieszkańców - 11.308

2. Powierzchnia użytkowa:

 • mieszkań - 198.682,6 m2
 • lokali użytkowych - 12.010,0 m2
 • boksów garażowych - 6.640,9 m2

3. Powierzchnia zabudowy budynków + terenów przyległych:

 • ogółem pow. gruntu - 390.873,0 m2
  w tym:
 • bud. mieszkalne - 251.611,0 m2
 • pawilony - 46.577,0 m2
 • garaże - 22.450,0 m2
 • inne - 70.235,0 m2

4. Położenie:

Osiedle "Lotników" leży w południowo - zach. części miasta Mielca. Obejmuje zespoły budynków o nazwach pochodzących w większości od nazw ulic tj. zespół Pisarka, Al. Ducha Św., Bajana, Kocjana, Drzewieckiego, Sienkiewicza, Moniuszki, Stare Miasto. Osiedle budowano w latach 1960-2000. Jest to najbardziej rozległe Osiedle w Mielcu.

5. System budownictwa:

 • budynki mieszkalne w zdecydowanej większości wykonane są w technologii wielka płyta system OWT - 98 budynków,
 • w technologii mieszanej wielki blok - cegła - 2 budynki,
 • w technologii tradycyjnej - 6 budynków,
 • 9 budynków mieszkalnych to budynki wysokie.

6. Nasz program:

 • pogrubienie docieplenia ścian,
 • wymiana okienek klatkowych,
 • izolacja piwnic,
 • dokończenie remontu chodników i odboi budynków,
 • kontynuacja remontu klatek schodowych.

MAPKA


 

 Copyright © 2010 by MSM