msm@msmmielec.pl

 
Osiedla
 
PRZECŁAW
 

Siedziba Administracji:

ul. Jagiellończyka 23, 39-300 Mielec
tel. (0-17) 585 53 93, (0-17) 586 44 42
e-mail: ga1@msmmielec.pl

Wizytówka

Kierownik Administracji - inż. Roman Cisło
Z - ca Kierownika Administracji - mgr inż. Arkadiusz Kapustka

Charakterystyka Osiedla

1. Liczba:

  • budynków mieszkalnych - 2
  • mieszkań - 36

2. Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2.476,8 m2

3. Powierzchnia gruntów: 6.102 m2

4. Położenie i system budownictwa:

Dwa budynki w Przecławiu położone są przy ul. Weneckiej 1 i 3. Zbudowane w 1980r w technologii wielkiej płyty.

Nasz program:

  • dokończenie docieplania bloków

 Copyright © 2010 by MSM