msm@msmmielec.pl

 

Przetargi
 
 

16-04-2024   Przetarg nieograniczony pisemny na roboty remontowe -
wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Mielcu
przy ul. Staffa 5 – 56 mieszkań i przy ul. Grunwaldzkiej 12A - 30 mieszkań


Ogłoszenie
 

16-04-2024   Przetarg nieograniczony pisemny na wymianę zaworów grzejnikowych z głowicą
termostatyczną w mieszkalnych budynkach wielorodzinnych


Ogłoszenie
 

11-04-2024   Przetarg nieograniczony pisemny
na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 16 mieszkaniami
zlokalizowanego przy ul. Drzewieckiego 15A w Mielcu


Ogłoszenie
 

09-04-2024   Przetarg nieograniczony pisemny na roboty remontowe -
wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wysokich
w zasobach Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu
w ramach GRANTU OZE na budowę instalacji odnawialnego źródła energii


Ogłoszenie
 

27-02-2024   Przetarg nieograniczony pisemny na wykonanie remontu instalacji c.o.
w celu poprawy efektywności energetycznej instalacji
polegający na montażu systemu zarządzania energią
w budynkach należących do Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu


Ogłoszenie
 

13-02-2024                  Roboty remontowe w roku 2024                                                  


Ogłoszenie
 

21-11-2023   Wymiana drzwi do piwnic w klatkach schodowych                        
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych                        
w Osiedlu Lotników oraz Osiedlach Smoczka i Szafera                        


Ogłoszenie
 

18-07-2023   Przetarg nieograniczony pisemny na roboty remontowe -
wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Mielcu
przy przy ul. Grunwaldzkiej 7A - 30 mieszkań
oraz
wykonanie robót remontowych mających na celu dostosowanie
wysokiego budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 6
do obowiązujących przepisów pożarowych –
wykonanie instalacji wodociągowej (nawadnianie pionów hydrantowych)


Ogłoszenie
 

30-05-2023   Przetarg nieograniczony pisemny na roboty remontowe -
wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Mielcu
przy ul. Łukasiewicza 3 – 24 mieszkania i przy ul. Grunwaldzkiej 15A - 30 mieszkań


Ogłoszenie
 

30-05-2023   Przetarg nieograniczony pisemny na wymianę zaworów grzejnikowych z głowicą
termostatyczną w mieszkalnych budynkach wielorodzinnych


Ogłoszenie
 

03-04-2023   Przetarg nieograniczony pisemny na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy
w mieszkalnych budynkach wielorodzinnych


Ogłoszenie
 

28-03-2023                  Roboty remontowe w roku 2023                                                  


Ogłoszenie
 

21-03-2023   Przetarg nieograniczony pisemny na roboty remontowe -
wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Pułaskiego 2, 4, 5 w Mielcu w ramach GRANTU OZE
na budowę instalacji odnawialnego źródła energii


Ogłoszenie
 

29-11-2022   Przetarg nieograniczony pisemny na roboty remontowe -
wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 6 w Mielcu – 56 mieszkań


Ogłoszenie
 

18-10-2022   Przetarg nieograniczony pisemny na roboty remontowe -
wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 6 w Mielcu – 47 mieszkań


Ogłoszenie
 

20-09-2022   Przetarg nieograniczony pisemny na roboty remontowe -
wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 11A w Mielcu – 30 mieszkań


Ogłoszenie
 

05-07-2022   Przetarg nieograniczony pisemny na roboty remontowe -
wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 10 w Mielcu – 45 mieszkań


Ogłoszenie
 

17-05-2022   Roboty remontowe w Osiedlach Kopernika, Żeromskiego i Lotników               


Ogłoszenie
 

10-05-2022   Przetarg nieograniczony pisemny na roboty remontowe -
wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 8 w Mielcu – 46 mieszkań


Ogłoszenie
 

14-04-2022   Przetarg nieograniczony pisemny (przetarg ofert) na wybudowanie                  
budynku mieszkalnego wielorodzinnego                  
przy ul. Drzewieckiego 15A w Mielcu                  


Ogłoszenie
 

29-03-2022   Przetarg nieograniczony pisemny na roboty remontowe -
wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 4 w Mielcu – 57 mieszkań


Ogłoszenie
 

08-03-2022   Informacja o składaniu ofert na roboty remontowe          
planowane przez Mielecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Mielcu w roku 2022          


Ogłoszenie
 

24-06-2021   Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego                 
przy ul. Chałubińskiego 8/41 w Mielcu                 


Ogłoszenie
 

01-06-2021   Przetarg nieograniczony pisemny na wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych              


Ogłoszenie
 

08-09-2020   Przetarg nieograniczony pisemny (przetarg ofert) na wybudowanie                  
dziesięciu budynków jednorodzinnych                  
w rejonie ulic Matki Teresy i Powstańców Warszawy w Mielcu                  


Ogłoszenie
 

08-09-2020   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości -                         
lokalu użytkowego przy ul. Księdza Skargi 4 w Mielcu                         


Ogłoszenie
 

05-02-2020   Przetarg nieograniczony pisemny (przetarg ofert) na wybudowanie                  
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych pięciokondygnacyjnych                  
przy ul. Władysława Warneńczyka w Mielcu                  


Ogłoszenie
 

09-05-2019   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości -                         
lokalu użytkowego przy ul. Księdza Skargi 4 w Mielcu                         


Ogłoszenie
 

05-03-2019   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości -                         
lokalu użytkowego przy ul. Księdza Skargi 4 w Mielcu                         


Ogłoszenie
 

06-11-2018   Przetarg nieograniczony pisemny na wybudowanie                         
budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterokondygnacyjnego nr 12                         
z 24 mieszkaniami wraz z 4 garażami przy ul. Zygmuntowskiej 6A w Mielcu                       


Ogłoszenie
 

04-09-2018   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości -                         
lokalu użytkowego przy ul. Księdza Skargi 4 w Mielcu                         


Ogłoszenie
 

14-06-2018   Przetarg nieograniczony pisemny na wybudowanie                         
budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterokondygnacyjnego nr 11                         
z 20 mieszkaniami wraz z 5 garażami przy ul. Zygmuntowskiej 6 w Mielcu                       


Ogłoszenie
 

06-12-2017   Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż                    
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o łącznej pow. 0,2183 ha                    
obręb 5 Smoczka w Mielcu                    


Ogłoszenie
 

29-09-2017   Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż                    
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o łącznej pow. 0,2183 ha                    
obręb 5 Smoczka w Mielcu                    


Ogłoszenie
 

29-09-2017   Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż                         
prawa wieczystego użytkowania działki nr 2062/3                         
przy ul. Smoczka, obręb 5 w Mielcu                         


Ogłoszenie
 

27-06-2017   Pisemny przetarg nieograniczony (przetarg ofert) na wybudowanie                    
budynku mieszkalnego przy ul. Zygmuntowskiej 6B w Mielcu                    


Ogłoszenie
 

24-04-2017   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości -                         
lokalu użytkowego przy ul. Księdza Skargi 4 w Mielcu                         


Ogłoszenie
 

14-02-2017   Przetarg nieograniczony pisemny na wybudowanie                         
budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterokondygnacyjnego nr 9                         
z 20 mieszkaniami wraz z 5 garażami przy ul. Zygmuntowskiej          


Ogłoszenie
 

14-02-2017   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości -                         
lokalu użytkowego przy ul. Księdza Skargi 4 w Mielcu                         


Ogłoszenie
 

08-02-2017   Przetarg nieograniczony (licytacja) na ustanowienie odrębnej własności                 
lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława Warneńczyka 7/19                 


Ogłoszenie
 

29-11-2016   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości -                         
lokalu użytkowego przy ul. Księdza Skargi 4 w Mielcu                         


Ogłoszenie
 

13-09-2016   Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania                
działki nr 90/28 o powierzchni 0,0626 ha przy ul. Wolności-Szafera w Mielcu,                
wpisanej do księgi wieczystej o nr TB1M/00036073/8, obręb 5 Smoczka                


Ogłoszenie
 

16-02-2016   Przetarg nieograniczony pisemny (przetarg ofert) na wybudowanie               
2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych
(12+16 mieszkań i 4+4 boksy garażowe)               
przy ul. Zygmuntowskiej w Mielcu               


Ogłoszenie
 

17-09-2015   Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż               
działki nr 2069/8 o pow. 0,0321 ha przy ul. Zygmuntowskiej               


Ogłoszenie
 

29-01-2015   Przetarg nieograniczony pisemny na wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej - 6 mieszkań
zlokalizowanych przy ul. Zygmuntowskiej w Mielcu


Ogłoszenie
 

23-07-2014   Przetarg nieograniczony pisemny na wybudowanie budynku mieszkalnego nr 5
wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego z 35 mieszkaniami
zlokalizowanego przy ul. Zygmuntowskiej-Wyszyńskiego w Mielcu


Ogłoszenie
 

29-01-2014   Przetarg nieograniczony pisemny na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego z 24 mieszkaniami i 5 boksami garażowymi zlokalizowanego przy ul. Zygmuntowskiej 10A w Mielcu


Ogłoszenie
 

02-12-2013   Okresowa kontrola instalacji piorunochronnej i instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych


Ogłoszenie
 

15-03-2013   Przetarg (zamówienia publiczne):                  
Rewitalizacja Osiedla Lotników - montaż monitoringu                  
na deptaku wzdłuż ul. Tańskiego w Mielcu                  


23-04-2013   Zawiadomienie o odrzuceniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie przetargowe
Dokumentacja przetargowa
 

11-02-2013   Przetarg nieograniczony pisemny (przetarg ofert)         
na wybudowanie budynku mieszkalnego nr 3         
wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego z 24 mieszkaniami i 5 boksami garażowymi         
zlokalizowanego przy ul. Zygmuntowskiej 10 w Mielcu         


Ogłoszenie przetargowe
 

11-02-2013   Przetarg nieograniczony pisemny (przetarg ofert)
na wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
zlokalizowanego przy ul. Zygmuntowska-Dąbrówki w Mielcu


Ogłoszenie przetargowe
 

03-02-2012      Przetarg na wykonanie dokumentacji dla 2 budynków                        


Ogłoszenie przetargowe
 

18-01-2012   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego                    
na wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych                    
dla projektu pn. "Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu"                    


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - umowa
Załącznik nr 3 - wytyczne dla beneficjentów
Załącznik nr 4 - wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej

Załączniki do wytycznych dla beneficjentów:
Załącznik nr 1    Załącznik nr 2    Załącznik nr 3   

Wyjaśnienia
 

19-12-2011            Przetarg nieograniczony w ramach Zamówień Publicznych                           
         "Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu"                  


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do zawiadomienia o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wykluczeniu wykonawców i ponownym wyborze najkorzystniejszej ofertyOgłoszenie przetargowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ - 19.12.2011)

Załączniki do SIWZ można pobrać jako jedno duże archiwum zip lub w 5 częściach.

Załączniki do SIWZ w jednym archiwum o wielkości 100 MB

Załączniki w częściach po około 20 MB:    Część 1    Część 2    Część 3    Część 4    Część 5

Pytania od potencjalnych oferentów i odpowiedzi na nie:
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3

 


 Copyright © 2010 by MSM